Дунавската цивилизация – най-старата на Земята!

UntitledНай-древната цивилизация в Европа е процъфтяла на територията на България и част от Балканите от 6200 г. до 4500 г пр.н.е. Този неоспорим факт се признава от всички световно известни изследователи.

Хиляди години преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в аспекти като търговията, изкуството и техниката.

 В последните години в много специализирани американски издания отбелязват, че в периода на своя разцвет цивилизацията Стара Европа е била едно от най-развитите места на света. Един от интересните факти, който се споменава постоянно, е че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и неговото халколитно съкровище.

Комплексът в Дуранкулак пък е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба. В себе си те съдържат най-голямото намерено праисторическо съкровище в Югоизточна Европа.

Хората, обитавали Северозападното Черноморие, са били високо развита общност. Техните традиции и привички са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност, както и в по-късните древногръцки цивилизации. Най-старата от тях е Микенската цивилизация – около 2700–1120 пр. Хр.

Способността да създават, използват и разбират символичните предмети като статуетки, определя хората живели по тези земи като изключително развити. Подобни способност обединява съвременните хора с хората от неолита и художниците от палеолита.

Доказателства за това са хилядите експонати от многото обекти у нас – златни, медни и керамични образци като гривни, статуетки и съдове. Те са колкото уникални, толкова и обгърнати с древни мистерии, култове и митове.

Музей Варна

Освен предмети у нас са открити и най-старите писмени знаци, познати на света. Това става при разкопаване на селищната могила край село Караново. Намерен е глинен печат, чиято възраст се определя на 3500 – 3000 г. пр.н.е. Още по-стари са знаците върху малко глинено съдче, намерено край село Градешница, от 3500 – 4000 г. пр.н.е. Шумерската писменост, считана доскоро за най-древната, възниква към 3100 г. пр.н.е.

Наскоро немският учен Харалд Харман, който е посветил кариерата си на културната история, археомитология и история на писмеността, смята, че най-старата писменост в света се намира на плочките, открити в село Търтърия в Румъния.

Тези археологически открития доказват, че Балканите са люлката на цивилизацията. Тези земи са били обитавани от една високо развита култура, много по-стара от месопотамските цивилизации. Тази култура, обитаваща земите на днешна Сърбия, Македония, България, Румъния, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, е наречена от учените „староевропейска”.

Нейната поява спрямо данните се отнася към 7 хил. пр. Хр. Предполага се, че думи, които досега са били считани за старогръцки, всъщност са „староевропейски“. Те дори се използват и днес – камина, маслина, керамика, метал, химн и др.