Екстри

  • Паркинг

Всички видове застрахователни продукти и услуги:

Каско, Гражданска отговорност, Имущество, Злополука, Животни, Земеделски
култури, Финансови рискове, Карго, Кредити, Медицински разноски, Животозастраховане, Здравно осигуряване,Пенсионно осигуряване

0800 15 333 – денонощен безплатен кол-център на ЗК „Лев Инс” АДАдрес: Ботевград ул. "17-ти ноември" 1 (блок "Строител")

Телефон: 0888 317523; 0898 755398; 0723 66307

Работно време: от 9:00ч. до 18:30ч.Unable to get coordinates. JSON parser error.